14 Dinten Deui Mayunan Reuni Akbar

Kantun 14 dinten deui mayunan rencana Reuni Akbar Alumni SMPN 1 Ciamis. Sagala persiapan parantos diusahakeun ngangge kamampuan anu aya. Ahirna namung ka Gusti Allah SWT urang ngadu'a, mugia acara dipaparinan kalancaran sareng masihan mangpaat anu saageung-ageungna.

Ka sadaya alumni SMPN 1 Ciamis, admin ngawakilan panitia pelaksana umajak, mangga urang pasihkeun dukungan ka Kang Yudi Nugraha saparakanca anu parantos siang kalayan wengi nyiapkeun ieu acara. Carana mangga enggal-enggal lebetan formulir atanapi via posko pendaftaran di warung 'legit' Jl. HOS Cokroaminoto 21 Ciamis, atanapi kenging oge melalui para koordinator angkatan.

Tos sanes waktosna deui naroskeun "sabaraha urang nu daftar?", atanapi "angkatan abdi araya teu?"... Estuning ayeuna mah gumantung ka urang sadaya, naha reuni teh baris sukses atanapi henteuna. Salaku alumni, tangtos urang reueus, urang ngagaduhan kebanggaan tersendiri janten lulusan SMPN 1 Ciamis. Urang oge ngucapkeun puji syukur, wireh kantos nungtut elmu di sakola tercinta. Moal janten sukses sapertos ayeuna, lamun urang teu kantos sakola didinya.

Kukituna mangga urang longokan sakola teh, urang tepangan para guru anu masih aya, urang tembrakkeun rasa sono oge rasa bagja ngagaduhan para guru anu sakitu ageung jasana.

Insya Allah upami diniatan ku ibadah, ngaraketkeun deui silaturahmi ka para guru oge ka rerencangan sadaya mah, hadirna urang ka sakola teh sanes mung ukur tambuh laku, tapi janten amal kasaean anu ageung pahalana. Aamiiin ya rabbal 'alamiin...

Post a Comment

No comments